Committee

Committee
Working Group Committee Chair/Coordinator Ex-officio Chair/Co-Chair Committee Member Administrative Stuff
Personnel Administration Chen, Yue-Gau Chen, Yue-Gau
Shiah, Fuh-Kwo
Lung, Candice Shih-Chun
Hsu, Huang-Hsiung、
Chou, Charles C.-K.、
Chang, Chih-Chung、 Hsin, Yi-Chia、 Wu, Chi-Hua、Chen, Wei-Nai、 Chuang, Ming-Tung
Chang, Yu-Ting Nellie
Budget and Major Facilities Chen, Yue-Gau Chen, Yue-Gau
Shiah, Fuh-Kwo
Lung, Candice Shih-Chun
Hsu, Huang-Hsiung、
Chou, Charles C.-K.、
Chen, Yi-Ying、
Chung, Anderin Chia-Ying、
Chen, Yi-Chun、Tu, Chia-Ying、
Wang, Yi-Chi
Wang, Su-Ching
General Affairs Service Shiah, Fuh-Kwo
Chang, Chih-Chung
Shiah, Fuh-Kwo Chou, Charles C.-K.、
Chang, Chih-Chung、Lee, Shih-Yu、
Tsai, I-Chun、Chuang, Ming-Tung、Shiu, Chein-Jung、 Tai, Jen-Hua、
Chung, Anderin Chia-Ying(109.7 join)
Yang, Chang-Lin
Academic Research Shiah, Fuh-Kwo
Lee, Shih-Yu
Shiah, Fuh-Kwo Hsu, Huang-Hsiung、
Lin, Chun-Yao、Ho, Tung-Yuan、
Lee, Shih-Yu、Chen, Yi-Ying、
Chung, Anderin Chia-Ying、
Wang, Yi-Chi、Kuo, Shih-Yun
Cheng, Chiu-Wei
Outreach Administration Lung, Candice Shih-Chun
Wu, Chi-Hua
Lung, Candice Shih-Chun Ho, Tung-Yuan、Lee, Wei-Liang、
Wu, Chi-Hua、Tsai, I-Chun、
Chen, Yi-Chun、Shiu, Chein-Jung、Kuo, Shih-Yun、
Chen, Yi-Ying (109.9 join)
Chen, Ming-Ju Alice
Tasi, Yin-Cih Change
Information Service Lung, Candice Shih-Chun
Lee, Wei-Liang
Lung, Candice Shih-Chun Hsu, Huang-Hsiung、
Lin, Chun-Yao、Hsin, Yi-Chia、
Lee, Wei-Liang、Chen, Wei-Nai、
Tu, Chia-Ying、Tai, Jen-Hua
Lu, Yu-Jen

研究人員登入